Maksym Vasyshchev

Application Architect at SoftServe

Maksym Vasyshchev

IT Weekend Chernivtsi: Java & .NET Kotsiubynskoho, 2. Chernivtsi University main campus
19 Oct 2019