Viacheslav Rudnytskyi

Co-Founder / Partner, Savvy

Dnipro, Ukraine